[ Samstag | 09:49 ] <djtoto> gm2
[ Freitag | 22:59 ] <djtoto> st4
[ Freitag | 22:59 ] <djtoto> GUTE NACHT
[ Freitag | 22:17 ] <djtoto> st11 st11 st11 st11 st11
[ Freitag | 22:04 ] <djtoto> st5 st5 st5 st5 st5 st5
[ Freitag | 21:57 ] <djtoto> st14 st14 st14 st11
[ Freitag | 21:52 ] <djtoto> st11 st11 st11 st11
[ Freitag | 21:51 ] <Mike van Revos> hi
[ Freitag | 21:49 ] <djtoto> HI MIKE
[ Freitag | 21:41 ] <djtoto> st8 st8 st8 st8
[ Freitag | 21:39 ] <djtoto> st2 st2 st2 st3
[ Freitag | 21:34 ] <Mike van Revos> st4
[ Freitag | 21:32 ] <Mike van Revos> st11 st11 st11
[ Freitag | 20:45 ] <djtoto> st2 st2 st2
[ Freitag | 20:45 ] <djtoto> BYE BYE BADMAN